Coaching

Mi a coaching?

A coaching egy kölcsönös bizalmon alapuló, mély belső változásokra lehetőséget adó folyamat, amely során a coach kíséri és aktívan segíti a coachee-t saját útján, a benne felmerült kérdésektől a benne rejlő válaszokig, a maga által teremtett és tapasztalt problémáktól a maga által teremtett megoldásokig. A személyes, illetve a szakmai kérdésekben való fejlődés elősegítésére egyaránt alkalmas.

 

Coaching szakmai témában

/

Coaching személyes témában

"Olyan gond nincs, amely ne hozna kezében ajándékokat neked.
A gondokat azért keresed, mert szükséged van ajándékaikra."

Richard Bach, Illúziók

Hogy zajlik egy coaching folyamat?

A coaching folyamat egy olyan, „nulladik” megbeszéléssel kezdődik, amelyen minden érintett jelen van. Ez legtöbbször az ügyfél részéről a coachee-t és – amennyiben az nem maga a coachee – a megrendelőt, azaz a coachee vezetőjét jelenti, de előfordulhat, hogy a HR vezető is részt vesz a megbeszélésen. Ekkor közösen tisztázzuk a coaching folyamattal kapcsolatos elvárásokat és lehetőségeket. Miben szeretne a megrendelő és a coachee fejlődést elérni, pontosan miben látnák a várt eredményt, illetve mindebből mi az, amire egy coaching folyamat keretei lehetőséget adnak.
A tényleges coaching folyamat az első alkalommal indul, melyen már csak a coachee és a coach van jelen. Az ezeken a találkozókon történtekről sem a coach, sem a coachee nem számol be részletesen a vezetőnek, de a folyamat eredményeit – a közösen megbeszéltek alapján – megosztják vele.
A folyamat előre meghatározott ideig – általában 5-10 alkalmon át – tart, a találkozások heti rendszerességgel történnek, s általában heti egy alkalmat jelentenek, ami 60 percet vesz igénybe. A találkozásokon van, hogy „csak” beszélgetünk, de más formában is tudunk dolgozni, ez mindig a helyzettől függ. Előfordulhat, hogy a coach bemegy egy megbeszélésre, amit a coachee vezet, vagy egy előadásra, melyet ő tart.  Időnként a coachee kap egy feladatot, melyet a találkozón, vagy később, a munkahelyén kell megoldania. Ez lehet egy kérdéskör végiggondolása, egy megfigyelési feladat, esetleg épp az, hogy tegyen valami olyat, amit nem szoktak meg tőle.
A folyamat közben szemmel tartjuk, a végén pedig összegezzük, hogy honnan hová jutottunk, és milyen mértékben értük el az elején kitűzött célokat. A coaching folyamat lezárása után – illetve megbeszélés szerint akár a folyamat egyes pontjain – a coach és a coachee együtt ad visszajelzést a vezetőnek egy záró megbeszélésen, melyen ismét minden érintett részt vesz.

Mit ad a coaching?

A coaching – az őszinte és pártatlan visszajelzések által – rávilágít a coachee meggyőződéseire és működési rutinjaira, ez által segít feloldani a szakmai nehézségek mögött meghúzódó személyes elakadásokat. Ezek felismerése és meghaladása által segít, hogy a coachee tudatosabban és eredményesebben kezelhesse a munkájával és szerepével járó kihívásokat.
A coaching mindezzel lehetőséget ad egy mély – energiákat felszabadító – belső változásra, amely vezetők esetén akár az egész szervezetben is pozitív változásokat indíthat el.

Milyen témákban ajánlom a coaching-ot?

Egyéni coaching:

  • Kommunikációs nehézségek (napi kommunikáció szóban és írásban, kollégákkal és külsősökkel, prezentációk tartása, megbeszélések vezetése)  
  • Konfliktuskezelés - együttműködés problémás személyekkel (beosztott, vezető)
  • Vezetői szerep - friss vezetőknél a szerepváltással kapcsolatos kérdések
  • Célkitűzés és megvalósítás
  • Delegálás
  • Motiválás, csapat építése
  • Munka és magánélet egyensúlya – kiégés megelőzése
  • Proaktivitás fejlesztése
  • Önmenedzselés

Team coaching:

  • A szakmai csapat működésében megjelenő mélyebb – akár érzelmeket is érintő, feszültségeket keltő – elakadás közös feldolgozása új megoldások keresése

Tapasztalatok, visszajelzések

"Simon Katalint 2009 januárja óta ismerem, miután együtt jártunk a Neosys coach képzésére.
Ez idő alatt Katát egy okos, kitűnő meglátásokkal rendelkező, érzékeny és őszinte embernek ismertem meg. Ezek a tulajdonságok alkalmassá teszik őt arra, hogy sikeres coach legyen fiatal kora ellenére. Ilyen irányú képességeiről az iskolán kívül is volt módom meggyőződni, amikor az év során egyik vezető munkatársamat coacholta, mindannyiunk megelégedésére. Hasonló munkára bátran ajánlom."

dr. Dénes Ferenc
a MOL-LUB Kft.
volt ügyvezető igazgatója
jelenleg a Neosys Kft. coach-a

"Katával a coaching túlmutatott a problémák kibeszélésén, a folyamat során valóban a megoldásokhoz adott segítséget. Ha mások viselkedéséről, vagy a külső körülményekről beszéltem, akkor is visszaterelt a kiindulóponthoz, azaz hozzám. Mit hogyan csinálok, mit hozok létre én - nincs mellébeszélés. Őszinte kérdésekkel és nagyszerű rálátással világította meg a gyökereket, megérezve és figyelembe véve azt, hogy az adott pillanatban mivel vagyok képes szembenézni. Az egymásra épülő találkozók között is adott gondolkodni- vagy gyakorolnivalókat, a többi csak rajtam állt. Talán elcsépelt gondolat, hogy a távoli célok eléréséhez is lépésről lépésre kell haladni, de bennem a találkozók alkalmával tudatosult, hogy ez pontosan mit is jelent. Nem szakadékokat kell átugranom, elég a következő lépést, a következő követ megtalálnom."

Csonka Eszter
hálózatvezető
Ökonet-Európa Kft.